Strefa Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie

Nie daj się wyprzedzić,
zainwestuj już teraz!

Dlaczego warto zainwestować?

bucze - doskonała lokalozacja

Doskonała
lokalizacja

Strefa położona jest w bezpośredniej bliskości (4 km) węzła Autostrady A4 - Dębica-Zachód
bucze - teren gotowy do inwestycji

Teren przygotowany
do inwestycji

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie na kompleksowe uzbrojenię terenów inwestycyjnych w Straszęcinie
<

Wzór wniosku o sprzedaż działki


Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg w m. Straszęcin

Wójt Gminy Żyraków Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków w Straszęcinie.

Utworzenie serwisu Tarcza Podkarpackie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o utworzeniu serwisu Tarcza Podkarpackie w którym znajdą Państwo informacje o instrumentach wsparcia, które Województwo Podkarpackie proponuje przedsiębiorcą w związku
z COVID-19.

Opis terenów inwestycyjnych
Podatki i zwolnienia od podatku

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy :

 • nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żyraków, na warunkach określonych w uchwale.
 • nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żyraków, na warunkach określonych w uchwale.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

 • 3lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy
 • 4lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy
 • 5lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy

Pod pojęciem „nowej inwestycji” należy rozumieć poniesione nakłady finansowe na:

 • nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej
 • nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt zagospodarowania

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w ramach działania 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nr RPPK.01.03.00-18-0002/17 pod nazwą Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie. Wydatki całkowite na to zadanie wynoszą 5 262 732,82 zł. Wydatki kwalifikowane wynoszą 3 726 491,99 zł, a wysokość dofinansowania wynosi 3 167 518,19 zł.

Projekt dotyczy kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Straszęcinie, przeznaczonych na działalność produkcyjną i usługową, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie:

 • sieci dróg lokalnych z chodnikami,
 • wykonanie melioracji,
 • Powierzchnia działki : 7,0009 ha
 • kanalizacji sanitarnej,
 • wodociągu,
 • uporządkowanie terenów przeznaczonych na inwestycje.

Lokalizacja

Zobacz na dużej mapie

Ogłoszenie

 z dnia 08-10-2019 r.

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło sie ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki o powierzchni 2,4051 ha zlokalizowanej w miejscowosci Straszęcin  (Tereny Inwestycyjne Gminy Żyraków).

Kliknij po szczegóły ...

Ogłoszenie

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żyraków umieszczone zostały wykazy (Aktualne na dzień 29-09-2019 r.) nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Straszęcin. Wykazy dotyczą działek stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków o powierzchni 2,4051 ha i 1,4616 ha, znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej Gminy Żyraków oraz działki o powierzchni 0,10 ha.

Kliknij po szczegóły...Multimedia


Zapraszamy do kontaktu

Wszystkich zainteresowanych inwestycją w Strefie Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej w Straszęcinie zachęcamy do kontaku z Referatem Inwestycji w Urzędzie Gminy w Żyrakowie. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz wyjaśnimy wątpliwości. 

Zachęcamy do zainwestowania w Gminie Żyraków.